Startsida

Välkommen

Vi kommer under sommarsäsongen 2021 inte att ha några lediga platser för segelbåt/ar vid våra bryggor.

Viktiga datum

2021
27 apr Årsmöte, webbmöte kl. 19:00 p.g.a. Corona (Covid-19)

Klubbinfo

Medlemsansökan
Blankett för medlemsansökan kommer strax att vara laddningsbar här.
OBS! Ansökan kommer att behandlas på ordinarie möte, då sökande måste vara närvarande. Är så ej fallet, kommer ansökan ej att behandlas. Kallelse till mötet skickas till den av sökande angiven e-postadress.

Klubben är medlem i Kyrkhamns Varvsförening och har viss tillgång till vinterplatser, Medlemmar som vill utnyttja vinterplats måste ansöka om medlemskap i KVF se deras hemsida http://www.kyrkhamn.com

Om oss

Bällstavikens Segel Sällskap (BSS) är en ideell och allmännyttig förening, vars ändamål är; att för seglingsintresserade medlemmar göra det möjligt att utöva segelsporten genom segling, kappsegling, anordna och underhålla bryggplatser samt att allmänt höja intresset för segling.

Adress:
Bällstavikens Segel Sällskap
C/O Tony Byström
Humblegatan 24B
172 39 Sundbyberg

Besöksadress:
Solna Strandväg 39, Solna

Styrelse:
Ordförande – Tony Byström
Vice Ordförande – Anna Karlsson
Sekreterare – Peter Haglund
Vice Sekreterare – Christer Colliander
Kassör – Ivo Edlund
Suppleant – Mona Strid
Suppleant – Per Andersson

Funktionärer:
Hamnkapten – Tony Byström
Vice Hamnkapten – Hans Markkanen

Revisor – Stefan Söderhäll
Revisor – Johan Fägerskiöld
Revisorsuppleant – Lennart Eriksson

Seglingskommittén:
Eskaderchef – Christer Colliander
Vice Eskadershef – Gunnar Jonsson
Ledamot – Hans Markkanen
Ledamot – Tony Byström

Nyheter

Seglingsprogram 2021

02 jun Premiärsegling, onsdagssegling med start kl. 17:30 06 jun Nationaldagssegling, lördagssegling med start kl. 10:00 12 jun Vinnarvarvet, lördagssegling ca 15 sjömil med start kl. 10:00 16 jun Onsdagssegling, start kl. 18:00 04 aug Onsdagssegling, start kl. 18:00 11 aug Onsdagssegling, start 18:00 14 aug Kräftsegling, lördagssegling med start kl. 15:00 * 18 aug …

Seglingsprogram 2020

03 jun Premiärsegling, onsdagssegling med start kl. 17:30 06 jun Nationaldagssegling, lördagssegling med start kl. 10:00 13 jun Vinnarvarvet, lördagssegling ca 15 sjömil med start kl. 10:00 17 jun Onsdagssegling, start kl. 18:00 05 aug Onsdagssegling, start kl. 18:00 12 aug Onsdagssegling, start 18:00 15 aug Kräftseglingen, lördagssegling med start kl. 15:00 * 19 aug …

Seglingsprogram 2019

29 maj Premiärsegling (Onsdagssegling) 06 jun Nationaldagssegling 12 jun Onsdagssegling 15 jun Vinnarvarvet (15 sjömil med start kl. 10) 19 jun Onsdagssegling (sista segling innan sommaruppehåll) 07 aug Onsdagssegling (första segling efter sommaruppehåll) 14 aug Onsdagssegling 17 aug Kräftseglingen (Lördag) 21 aug Onsdagssegling 28 aug Onsdagssegling 04 sep Onsdagssegling 07 sep Ärtsegling (lördag) 11 sep …

Kontakta oss

Bällstavikens Segel Sällskap
C/O Tony Byström
Humblegatan 24B
172 39 Sundbyberg

Besöksadress: Solna Strandväg 39, Solna

Hamnkapten: Tony Byström & Hans Markkanen