Startsida

Välkommen

Vi kommer under sommarsäsongen 2023 inte att ha några lediga platser för motorbåt/ar vid våra bryggor.

Viktiga datum

31 majPremiärsegling, onsdagssegling med start kl. 17:30
06 junNationaldagssegling, lördagssegling med start kl. 10:00
10 junVinnarvarvet, lördagssegling ca 15 sjömil med start kl. 10:00
14 junOnsdagssegling, start kl. 18:00
21 junPrel. ”väldigt försenat” ÅRSMÖTE (separat inbjudan)
02 augOnsdagssegling, start kl. 18:00
09 augOnsdagssegling, start kl. 18:00
12 augKräftsegling, lördagssegling med start kl. 15:00
16 augOnsdagssegling, start kl. 18:00
23 augOnsdagssegling, start kl. 18:00
30 augOnsdagssegling, start kl. 18:00
02 sepÄrtsegling, lördagssegling med start kl. 15:00
06 sepOnsdagssegling, start kl. 18:00
13 sepOnsdagssegling, start kl. 18:00
16 sepAvslutningssegling, lördagssegling med start kl. 15:00

Klubbinfo

Medlemsansökan
Blankett för medlemsansökan kommer strax att vara laddningsbar här.
OBS! Ansökan kommer att behandlas på ordinarie möte, då sökande måste vara närvarande. Är så ej fallet, kommer ansökan ej att behandlas. Kallelse till mötet skickas till den av sökande angiven e-postadress.

Klubben är medlem i Kyrkhamns Varvsförening och har viss tillgång till vinterplatser, Medlemmar som vill utnyttja vinterplats måste ansöka om medlemskap i KVF se deras hemsida http://www.kyrkhamn.com

Om oss

Bällstavikens Segel Sällskap (BSS) är en ideell och allmännyttig förening, vars ändamål är; att för seglingsintresserade medlemmar göra det möjligt att utöva segelsporten genom segling, kappsegling, anordna och underhålla bryggplatser samt att allmänt höja intresset för segling.

Adress:
Bällstavikens Segel Sällskap
C/O Tony Byström
Humblegatan 24B
172 39 Sundbyberg

Besöksadress:
Solna Strandväg 39, Solna

Styrelse:
Ordförande – Tony Byström
Vice Ordförande – Anna Karlsson
Sekreterare – Peter Haglund
Vice Sekreterare – Christer Colliander
Kassör – Ivo Edlund
Suppleant – Mona Strid
Suppleant – Per Andersson

Funktionärer:
Hamnkapten – Tony Byström
Vice Hamnkapten – Hans Markkanen

Revisor – Stefan Söderhäll
Revisor – Johan Fägerskiöld
Revisorsuppleant – Lennart Eriksson

Seglingskommittén:
Eskaderchef – Christer Colliander
Vice Eskadershef – Gunnar Jonsson
Ledamot – Hans Markkanen
Ledamot – Tony Byström

Nyheter

Seglingsprogram 2023

31 maj Premiärsegling, onsdagssegling med start kl. 17:30 06 jun Nationaldagssegling, lördagssegling med start kl. 10:00 10 jun Vinnarvarvet, lördagssegling ca 15 sjömil med start kl. 10:00 14 jun Onsdagssegling, start kl. 18:00 02 aug Onsdagssegling, start kl. 18:00 09 aug Onsdagssegling, start kl. 18:00 12 aug Kräftsegling, lördagssegling med start kl. 15:00 * 16 …

Seglingsprogram 2022

01 jun Premiärsegling, onsdagssegling med start kl. 17:30 06 jun Nationaldagssegling, lördagssegling med start kl. 10:00 11 jun Vinnarvarvet, lördagssegling ca 15 sjömil med start kl. 10:00 15 jun Onsdagssegling, start kl. 18:00 03 aug Onsdagssegling, start kl. 18:00 10 aug Onsdagssegling, start 18:00 13 aug Kräftsegling, lördagssegling med start kl. 15:00 * 17 aug …

Seglingsprogram 2021

02 jun Premiärsegling, onsdagssegling med start kl. 17:30 06 jun Nationaldagssegling, lördagssegling med start kl. 10:00 12 jun Vinnarvarvet, lördagssegling ca 15 sjömil med start kl. 10:00 16 jun Onsdagssegling, start kl. 18:00 04 aug Onsdagssegling, start kl. 18:00 11 aug Onsdagssegling, start 18:00 14 aug Kräftsegling, lördagssegling med start kl. 15:00 * 18 aug …

Kontakta oss

Bällstavikens Segel Sällskap
C/O Tony Byström
Humblegatan 24B
172 39 Sundbyberg

Besöksadress: Solna Strandväg 39, Solna

Hamnkapten: Tony Byström & Hans Markkanen