Om oss

Bällstavikens Segel Sällskap (BSS) är en ideell och allmännyttig förening, vars ändamål är; att för seglingsintresserade medlemmar göra det möjligt att utöva segelsporten genom segling, kappsegling, anordna och underhålla bryggplatser samt att allmänt höja intresset för segling.

Adress:
Bällstavikens Segel Sällskap
C/O Tony Byström
Humblegatan 24B
172 39 Sundbyberg

Besöksadress:
Solna Strandväg 39, Solna

Styrelse:
Ordförande – Tony Byström
Vice Ordförande – Anna Karlsson
Sekreterare – Peter Haglund
Vice Sekreterare – Christer Colliander
Kassör – Ivo Edlund
Suppleant – Mona Strid
Suppleant – Per Andersson

Funktionärer:
Hamnkapten – Tony Byström
Vice Hamnkapten – Hans Markkanen

Revisor – Stefan Söderhäll
Revisor – Johan Fägerskiöld
Revisorsuppleant – Lennart Eriksson

Seglingskommittén:
Eskaderchef – Christer Colliander
Vice Eskadershef – Gunnar Jonsson
Ledamot – Hans Markkanen
Ledamot – Tony Byström