Klubbinfo

Medlemsansökan
Blankett för medlemsansökan kommer strax att vara laddningsbar här.
OBS! Ansökan kommer att behandlas på ordinarie möte, då sökande måste vara närvarande. Är så ej fallet, kommer ansökan ej att behandlas. Kallelse till mötet skickas till den av sökande angiven e-postadress.

Klubben är medlem i Kyrkhamns Varvsförening och har viss tillgång till vinterplatser, Medlemmar som vill utnyttja vinterplats måste ansöka om medlemskap i KVF se deras hemsida http://www.kyrkhamn.com