Miljö

Här finns lite blandad information att läsa och ladda ner.

Stockholms Stad: Miljöförvaltningens rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov (02 april 2019). Läs mer här!

Saltsjön – Mälarens Båtförbund: Läs mer på hemsidan här!
Båtlivet & Miljön (2011) – ladda ner PDF-fil här!
Båtlivets miljö, tips för båtfolk (2011) – ladda ner PDF-fil här!

Svenska Båtunionen: Läs mer på hemsidan här!
Gå till Dokument – Protokoll – Miljökommitténs protokoll, klicka här!

Båtmiljö: Läs mer på hemsidan här!
Inverkan av giftiga båtbottenfärger – läs mer här!
Återvinning av gamla båtar – läs mer här!

Transportstyrelsen: Läs mer på hemsidan här!
Båtliv och miljö – läs mer här!
Toalettavfall från Fritidsbåtar – läs mer här!
Hitta tömningsstationer för fritidsbåtar – läs mer här! (Finns som app)
Regler om båtbottenfärg – läs mer här!
Giftfri båtbotten, så här gör du – ladda ner PDF-fil här!

Kemikalieinspektionen: Läs mer på hemsidan här!
Regler för användning av båtbottenfärger – läs mer här!

Kyrkhamn: Gäller oss med vinterförvarar där, läs mer på hemsidan här!
Miljö – läs mer här!