Seglingsprogram 2022

01 junPremiärsegling, onsdagssegling med start kl. 17:30
06 junNationaldagssegling, lördagssegling med start kl. 10:00
11 junVinnarvarvet, lördagssegling ca 15 sjömil med start kl. 10:00
15 junOnsdagssegling, start kl. 18:00
03 augOnsdagssegling, start kl. 18:00
10 augOnsdagssegling, start 18:00
13 augKräftsegling, lördagssegling med start kl. 15:00 *
17 augOnsdagssegling, start 18:00
24 augOnsdagssegling, start 18:00
31 augOnsdagssegling, start 18:00
03 sepÄrtsegling, lördagssegling med start kl. 15:00 **
07 sepOnsdagssegling, start 18:00
14 sepOnsdagssegling, start 18:00
17 sepAvslutningssegling, lördagssegling med start kl. 15:00

Samling vid flaggstången senast 30 minuter innan start.

Samtliga seglingar avslutas med grillning på bryggan för dem som så önskar. Ta med egen mat och dryck. Vid tävling behöver vi funktionärer, anmäl ditt intresse till Tony Byström.

* Förslagsvis äter vi egna medhavda kräftor på bryggan efter målgång .
** Tony fixar ärtsoppa på bryggan efter målgång.

Seglingsprogram 2021

02 junPremiärsegling, onsdagssegling med start kl. 17:30
06 junNationaldagssegling, lördagssegling med start kl. 10:00
12 junVinnarvarvet, lördagssegling ca 15 sjömil med start kl. 10:00
16 junOnsdagssegling, start kl. 18:00
04 augOnsdagssegling, start kl. 18:00
11 augOnsdagssegling, start 18:00
14 augKräftsegling, lördagssegling med start kl. 15:00 *
18 augOnsdagssegling, start 18:00
25 augOnsdagssegling, start 18:00
01 sepOnsdagssegling, start 18:00
04 sepÄrtsegling, lördagssegling med start kl. 15:00 **
08 sepOnsdagssegling, start 18:00
15 sepOnsdagssegling, start 18:00
18 sepAvslutningssegling, lördagssegling med start kl. 15:00

Samling vid flaggstången senast 30 minuter innan start.

Samtliga seglingar avslutas med grillning på bryggan för dem som så önskar men med social distansering p.g.a. Covid-19. Vid tävling behöver vi funktionärer, anmäl ditt intresse till Tony Byström.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande social distansering mm inför varje seglingstillfälle/sammankomst.

* Förslagsvis äter vi egna medhavda kräftor på bryggan efter målgång .
** Tony fixar ärtsoppa på bryggan efter målgång.

Seglingsprogram 2020

03 junPremiärsegling, onsdagssegling med start kl. 17:30
06 junNationaldagssegling, lördagssegling med start kl. 10:00
13 junVinnarvarvet, lördagssegling ca 15 sjömil med start kl. 10:00
17 junOnsdagssegling, start kl. 18:00
05 augOnsdagssegling, start kl. 18:00
12 augOnsdagssegling, start 18:00
15 augKräftseglingen, lördagssegling med start kl. 15:00 *
19 augOnsdagssegling, start 18:00
26 augOnsdagssegling, start 18:00
02 sepOnsdagssegling, start 18:00
05 sepÄrtseglingen, lördagssegling med start kl. 15:00 **
16 sepOnsdagssegling, start 18:00
19 sepAvslutningssegling, lördagssegling med start kl. 15:00

Samling vid flaggstången senast 30 minuter innan start.

Samtliga seglingar avslutas med grillning på bryggan för dem som så önskar men med social distansering p.g.a. Corona (Covid-19). Vid tävling behöver vi funktionärer, anmäl ditt intresse till Tony Byström.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande social distansering mm inför varje seglingstillfälle/sammankomst.

* Förslagsvis äter vi egna medhavda kräftor på bryggan efter målgång .
** Tony fixar ärtsoppa på bryggan efter målgång.

Seglingsprogram 2019

29 majPremiärsegling (Onsdagssegling)
06 junNationaldagssegling
12 junOnsdagssegling
15 junVinnarvarvet (15 sjömil med start kl. 10)
19 junOnsdagssegling (sista segling innan sommaruppehåll)
07 augOnsdagssegling (första segling efter sommaruppehåll)
14 augOnsdagssegling
17 augKräftseglingen (Lördag)
21 augOnsdagssegling
28 augOnsdagssegling
04 sepOnsdagssegling
07 sepÄrtsegling (lördag)
11 sepOnsdagssegling
15 sepAvslutningssegling (lördag)

Samtliga seglingar avslutas med grillning på bryggan för dem som så önskar. Vid varje sammankomst kör vi en tävling eller åker tillsammans beroende på antal båtar den aktuella tävlingsdagen. Vid tävling behöver vi funktionärer, anmäl ditt intresse till Tony Byström.

Seglingsprogram 2018

30 maj Premiärsegling (Onsdagssegling)
06 jun Onsdagssegling (Nationaldagstävling)
13 jun Onsdagssegling (Dagen före fotbolls VM)
16 jun Vinnarvarvet (15 sjömil med start kl. 10)
20 jun Onsdagssegling (Innan midsommartävling)
01 aug Onsdagssegling (Efter semestersegling)
08 aug Onsdagssegling
15 aug Onsdagssegling
18 aug Kräftseglingen (Lördag)
22 aug Onsdagssegling
29 aug Onsdagssegling
01 sep Ingen segling då det preliminärt är arbetsdag i Kyrkhamn
05 sep Onsdagssegling
08 sep Ärtsegling (lördag)
12 sep Onsdagssegling
15 sep Avslutningssegling (lördag)

Samtliga seglingar avslutas med grillning på bryggan för dem som så önskar. Vid varje sammankomst kör vi en tävling eller åker tillsammans beroende på antal båtar den aktuella tävlingsdagen. Vid tävling behöver vi funktionärer, anmäl ditt intresse till Tony Byström.

Enkla trivselregler vid bryggan

Personliga saker på bryggan

Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att förvara personliga saker på bryggan. Ta hem eller förvara sakerna i din egen båt. Jollar förvarar du på din egen båt alternativt lägger du dem i vattnet på den fasta bryggans insida. Jollar skall under inga omständigheter förvaras på bryggan! Vid seglingstävling är det dock okej att tillfälligt förvara saker på bryggan men vid tävlingens avslut skall det åter tas bort.

Det är okej att ta med cykeln in på bryggan då vi har haft ett flertal stölder av cyklar utanför brygghuset vilket är tråkigt.

Sopor

Det är absolut förbjudet att bara ställa ifrån sig ex. elektronikavfall, spillolja, diesel, bensin, batterier, sopor mm. på bryggan. Var och en hand tar hand om sina egna sopor och sitt eget avfall. Sopor och diverse skräp skall inte läggas på bryggan eller i brygghuset. Det gröna sopkärlet är inte till för skräp, där ligger dynor till stolarna vid grillplatsen.

Toalettavfall

Det är inte okej att tömma eller spola sin toalett i Bällstaviken, använd septitank eller gå upp till OKQ8 om du behöver bajsa. Det är helt enkelt jävlig äckligt och den som tömmer sin toaletten kommer inte längre att ha någon plats vid bryggorna!

Grillplats

Lämna grillplatsen i det skick som du vill att grillplatsen skall vara när du vill använda den. Fäll ner stolsryggarna på stolarna vid bordet efter användning då två stycken stolar redan har blåst ner i vattnet. Sätt tillbaka regnskydd på grillen efter användning.

Användbara länkar

Här finner du några användbara länkar för diverse sophantering. Ex. kan du lämna batterier, spillolja och liknande uppe i miljöstationen hos OKQ8. Finns också en toalett där om det ”pockar” på. Vid Bromma återvinningscentral kan du göra dig av med diverse skräp och sist men inte minst finns det en interaktiv karta hos Transportstyrelsen där du finner toatömningsstationer. De två tömningsstationer som ligger närmast vår brygga är vid Pampas Marina och Tranebergs Segelsällskap (Ulvsunda).

Bryggarbeten

29 apr Bryggarbete kl. 09:00-12:00 (14 anmälda)
29 apr Bryggarbete kl. 13:00-16:00 (10 anmälda)
30 apr Bryggarbete kl. 09:00-12:00 (9 anmälda)
06 maj Bryggarbete kl. 09:00-12:00 (13 anmälda)
06 maj Bryggarbete kl. 13:00-16:00 (10 anmälda)
07 maj Bryggarbete kl. 09:00-12:00 (4 anmälda)
07 maj Bryggarbete kl. 13:00-16:00 (6 anmälda)
10 maj Bryggarbete kl. 17:30-21:00 (8 anmälda)
11 maj Bryggarbete kl. 17:30-21:00 (6 anmälda)
13 maj Bryggarbete kl. 09:00-13:00 (6 anmälda)
18 maj Bryggarbete kl. 17:30-21:00 RESERVDAG (6 anmälda)
20 maj Bryggarbete kl. 09:00-13:00 RESERVDAG (5 anmälda)
20 maj Bryggarbete kl. 12:00-16:00 RESERVDAG (4 anmälda)

 

Seglingsprogram 2017

31 maj Premiärsegling (onsdagssegling)
07 jun Onsdagssegling
14 jun Onsdagssegling
17 jun Vinnarvarvet, nyhet från 2015 (15 sjömil med start kl. 10)
21 jun Onsdagssegling
02 aug Onsdagssegling
09 aug Onsdagssegling
16 aug Onsdagssegling
19 aug Kräftseglingen (lördag)
23 aug Onsdagssegling
30 aug Onsdagssegling
02 sep Ärtsegling (lördag) Flyttad till 09 sep pga arbete Kyrkhamn
06 sep Onsdagssegling
09 sep Ärtsegling (lördag) Flyttad från 02 sep
13 sep Onsdagssegling
16 sep Avslutningssegling (lördag)

Samtliga seglingar avslutas med grillning på bryggan för dem som så önskar. Vid varje sammankomst kör vi en tävling eller åker tillsammans beroende på antal båtar den aktuella tävlingsdagen. Vid tävling behöver vi funktionärer, anmäl ditt intresse till Tony Byström.